En elev kan optages i 0. klasse den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år.

Undervisningspligten begynder den 1. august i det kalenderår, hvori barnet fylder 7 år. Dog kan det
lade sig gøre at udsætte skolegangen et år, når det er begrundet i barnets udvikling.

Af hensyn til den pædagogiske planlægning bør indmeldelse ske i god tid før et skoleårs begyndelse.
Indmeldelsesblanket kan printes fra hjemmesiden.
Der opkræves et indmeldelsesgebyr på 600,00 kr. Indmeldelsesgebyret gives ikke retur.

Skolepenge.

Der betales skolepenge 11 gange (juli er betalingsfri ). Skolepenge betales forud og forfalder til betaling den 1. i hver af månederne august – juni. Sidste rettidige indbetaling er den 1. i måneden.
Der ydes søskendemoderation. For barn nummer 2 gives 125 kr/mdr i moderation og for efterfølgende børn 325 kr/mdr.

gældende fra den 01.08.2019

Prisliste for 2018

Skolepenge

0. klasse til 3. klasse pr. måned kr. 1.225,00
4. klasse til 5. klasse pr. måned kr. 1.350,00
6. klasse til 10. klasse pr. måned kr. 1.375,00

Fritidsordning

wad