Fagligt

  • Tværfaglig undervisning
  • Filmprojekt
  • Selvvalgt obligatorisk opgave (OSO) i december
  • To skriftlige terminsprøver

Fest

  • Gallafest

Ture og rejser

  • Introtur med cykeltur til Kollund
  • Studieture til Norge (aktiv tur),  København (faglig og kulturel tur) og Hamborg (faglig og kulturel tur)
  • Ekskursion til Århus (kulturel endagstur)

Praktik og uddannelse

  • En uges obligatorisk brobygning på ungdomsuddannelserne

Samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning

I 10. klasse er der særligt fokus på at finde ud af, hvad du vil efter 10. klasse og gøre dig uddannelsesparat. Derfor har vi et godt og tæt samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning i Sønderborg, som jævnligt kommer på skolen og vejleder både din klasse og dig individuelt.

Kom med til orienteringsmøde

Hvis du vil vide mere om, hvordan det er at gå i 10. klasse på Privatskolen Als, holder vi orienteringsmøde i efteråret forud. Elever, der kandiderer til 10. Klasse, deltager i undervisningen i løbet af december og januar og optages på baggrund af besøgsdagene samt et optagelsesinterview.