Midt i Sønderborg by ligger Privatskolen Als på Vølundsgade, hvor vi har været siden grundlæggelsen i 1988. Efter en beskeden start er vi med årene vokset til og har i dag 400 elever fra 0. til 10. klasse.

Privatskolen Als vælges af familier, der ønsker det absolut bedste for deres børn, både fagligt og socialt. Vi er en skole, hvor dannelse og uddannelse går hånd i hånd, og hvor undervisningen er på et højt fagligt niveau. Du finder Privatskolen Als i spændingsfeltet mellem stærke faglige kompetencer, kreative fag og udfoldelse samt samfundskulturelle traditioner og værdier. Vekselvirkningen herimellem giver en ganske særlig skole, hvor den enkelte elev trives, styrkes og udvikles fagligt og som menneske.

Gennem skoleforløbet på Privatskolen Als er eleven i trygge rammer blandt kammerater og voksne. Vi sikrer en god og solid base for sikker indlæring. Der er blot 20 – 23 elever i vores klasser, hvilket både giver optimale rammer, dynamik, overskud og god kontakt med læreren.

På Privatskolen Als klædes eleverne fagligt godt på. Afgangskaraktererne for 9. klasse ligger vedvarende i top både i Sønderborg Kommune og på landsplan. Det er en position, vi er stolte af, og som vi selvfølgelig har tænkt os at fastholde.

Privatskolen Als er ligeledes kendetegnet af et tæt og forpligtende forældresamarbejde, der betyder rigtig meget for skolens liv og retning. Ligeledes vægter vi højt, at vores elever tager et personligt medansvar for såvel egen læring og udvikling som for det sociale fællesskab.

Jeg håber, at vores hjemmeside kan besvare nogle af dine spørgsmål om Privatskolen Als og give dig lyst til at vide mere om os. Er der informationer, du mangler, eller har du lyst til at komme og besøge skolen, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Mange venlige hilsner

Skoleleder

Signe Bramsen