Skolen er en meget vigtig del af elevens liv og hverdag. Den er en del af en helhed, og forældrenes støtte, engagement og involvering i skolen helt afgørende for sammenhængskraft, trivsel, læring og udbytte. Derfor tillader vi os på Privatskolen Als at stille store krav til vores forældre – og ligeledes både ved og forventer vi, at forældrene gør det samme til skolen. For os er det således både helt almindeligt og helt vitalt, at forældrene interesserer sig for elevens hjemmeopgaver og dagligdag i skolen og for skolens arrangementer i løbet af skoleåret. Ligeledes forventer vi, at forældrene deltager aktivt i skolens generalforsamling og medvirker til valg af repræsentanter til skolens bestyrelse. Hos os er det naturligt, at forældrene benytter sig af muligheden for at få orientering om eleven og klassen gennem fremmøde til forældresamtaler og klasseforældremøder.

Samarbejdet mellem skole og hjem bygger på gensidig respekt og tillid til, at begge parter vil barnet det absolut bedste. Vi har hver vores opgaver i forbindelse med at give barnet den bedst mulige bagage med i livet. For at give barnet den bedst mulige uddannelse, med alt hvad denne indebærer af faglige og sociale kompetencer, har vi fra skolens side brug for forældrene hjælp og indsats på en række forskellige områder, der både samlet og hver for sig styrker elevens udbytte af skolegangen. Derfor har vi sammensat nedenstående guide:

 

7 veje til at styrke dit barns skolegang

1. Sørg for, at dit barn møder til tiden, veludhvilet og undervisningsparat

Det er en stor fordel og giver en god dag, når dit barn er:

 • udhvilet
 • har haft en rolig morgen
 • har fået morgenmad
 • medbringer madpakke og frugt
 • er velforberedt

2. Opdrag dit barn til selvstændighed og ansvarlighed

Det vil sige, at dit barn:

 • udviser ansvarlig social opførsel
 • tiltaler både lærere og andre elever høfligt og i et pænt sprog

3. Deltag i en konstruktiv dialog med skolen

Skole/hjem-samarbejdet styrkes, når du:

 • er parat til at vurdere en sag fra flere sider
 • henvender dig hurtigt og direkte til rette vedkommende i tilfælde af problemer i skolen eller hjemme
 • viser din påskønnelse – lærere har også brug for at mærke, at forældrene ser det gode arbejde, der udføres
 • bakker op om skolens ordensregler

4. Hjælp dit barn med at holde orden i skoletasken

Sørg for, at:

 • der altid er blyanter, viskelæder m.v. i penalhuset
 • computeren er opladet og klar til brug
 • idrætstøjet medbringes, når der er idræt
 • at tjekke for sedler fra skolen samt at melde tilbage til tiden til møder m.v.

5. Bak positivt op om dit barns skolegang

Det gør en stor forskel, når du:

 • støtter barnets læring med bl.a. lektiehjælp
 • har realistiske forventninger til dit barn
 • deltager i møder og arrangementer og dermed viser engagement og interesse for barnets hverdag i skolen
 • læser skolens informationer

6. Udvis respekt for skolen som det sted, hvor dit barn uddannes til fremtiden

Det er vigtigt, at skolen respekteres som uddannelsessted for dit barn ved, at:

 • skolen har en høj prioritet i barnets tilværelse
 • interesser og evt. erhvervsarbejde planlægges, så skolen ikke forsømmes
 • enhver fritagelse fra undervisningen overvejes grundigt

7. Tag medansvar for hele klassen og det sociale liv

Det bakker op om alle elevernes trivsel, når du og de øvrige forældre:

 • er parate til at samarbejde med klassens øvrige forældre om fælles normer
 • tager et medansvar for eleverne vedrørende seksualoplysning, rygning, alkohol og andre rusmidler
 • tager et medansvar for børnenes adfærd