På Privatskolen har vi i et både vigtigt og nødvendigt fokus på STEM-fagene: Science, Technology, Engineering & Mathematics. Inden for disse fag er der et udtalt og stigende behov for arbejdskraft, der ydermere aktualiseres at, at skolen ligger midt i den danske clean-tech klynge, der er kendetegnet af videns- og ingeniørtunge virksomheder som f.eks. Danfoss og Linak.

At motivere børn og unge til at vælge STEM-fag og -uddannelsesretninger er en stor samfundsudfordring, der er formuleret i Den nationale naturvidenskabsstrategi. Her er den nationale målsætning, at flere skal interessere sig for, særligt dygtiggøre sig og vælge uddannelse inden for STEM-fagene.

Privatskolen Als’ fokus på STEM-fagene omfatter en lang række indsatser som f.eks. samarbejde med områdets globale industri- og clean-tech-virksomheder, fælles projekter og uddannelsesforløb med andre uddannelsesinstitutioner, digital læring, talentudvikling, gæsteundervisning og træning i entreprenørskab og innovationsprocesser. Vores klare mål og ambition er dels at udvikle STEM-kompetencer og teknologiforståelse som en naturlig del af skolegangen på Privatskolen Als og dels at udvikle digital læring og elevernes digitale færdigheder med henblik på, at de kan begå sig som etisk bevidste borgere og medarbejdere i fremtiden.

Samlet set har vi på Privatskolen Als en klar vision om at skabe fremtidens skole, og det er en vision, vi er i fuld gang med at indfri. Vores næste skridt bliver at udvide og ombygge Privatskolen Als og gennem renovering og nybyggeri at skabe et moderne, dynamisk og udviklingsorienteret læringsmiljø med et særligt fokus på STEM-fagene.