skoleåret 2018/2019

Tilsynserklæring for Privatskolen Als

Tilsynet varetages af Birgitte Boelt.

Det er mit 4. år som tilsynsførende på Privatskolen Als - og i år er jeg blevet gencertificeret som tilsynsførende. Besøgene er lagt dels som et uanmeldt besøg dels som et anmeldt besøg. Det er også sket tidligere og igen kan jeg blot konstatere, at der ikke er nogen forskel at mærke i forhold til det faglige og pædagogiske læringsmiljø, som kendetegner skolens hverdag. Skolen er kendetegnet ved at have en høj faglig profil - der hersker et godt læringsmiljø, og eleverne er generelt optaget af at lære noget. Hele skolens kultur afspejler denne holdning til læring.
- Tilsynsførende, Birgitte Boelt