skoleåret 2018/2019

Tilsynserklæring for Privatskolen Als

Tilsynet blev varetaget af Birgitte Boelt.

Det er mit 4. år som tilsynsførende på Privatskolen Als - og i år er jeg blevet gencertificeret som tilsynsførende. Besøgene er lagt dels som et uanmeldt besøg dels som et anmeldt besøg. Det er også sket tidligere og igen kan jeg blot konstatere, at der ikke er nogen forskel at mærke i forhold til det faglige og pædagogiske læringsmiljø, som kendetegner skolens hverdag. Skolen er kendetegnet ved at have en høj faglig profil - der hersker et godt læringsmiljø, og eleverne er generelt optaget af at lære noget. Hele skolens kultur afspejler denne holdning til læring.
- Tilsynsførende, Birgitte Boelt

skoleåret 2019/2020

Tilsynserklæring for Privatskolen Als

Tilsynet varetages af Poul Sørensen

Det er i undervisningen tydeligt, at PSA er en meget faglig orienteret skole. Alle de lektioner, jeg har overværet har båret præg af god tilrettelæggelse, varieret undervisning og læringssituationer, hvor eleverne har været
draget aktivt ind i undervisningen.
Jeg har oplevet en bred vifte af organisationsformer: lærerstyret undervisning, individuelt arbejde, gruppearbejde
og pararbejde samt elevfremlæggelser.
Jeg kan gennem mine observationer konstatere, at undervisningen på PSA lever op til folkeskolens kompetencekrav.
Eleverne har gennemgående været velmotiverede og taget ansvar for at
lektionerne er lykkedes gennem deres indsats og respons på lærerens planlægning og gennemførelse af undervisningen.
Eleverne har hjemmearbejde og skal regne med at skulle bruge en del af deres skolefri tid på lektier.
I mine samtaler med elever har flere af de tilflyttede elever givet udtryk for, at PSA er en god skole, og at de her lærer mere end på den gamle skole.
Jeg har ligeledes interesseret mig for skolens undervisningsmateriale og kan kun sige, at de lærebøger, jeg har haft i hænderne er alment anerkendte og nutidige.
-

skoleåret 2020/2021

Tilsynserklæring for Privatskolen Als

Tilsynet varetages af Poul Sørensen

"Ud fra mine observationer og samtaler med ledelse, personale og elever kan jeg fastslå, at PSA tydeligvis står mål med folkeskolen, og jeg kan konstatere, at skolen ved prøverne i 2020 lå over en karakter højere end landsgennemsnittets, hvilket er en signifikant forskel".
"Undervisningen og læringssituationerne er normalt varierede og elevaktiverende, og elevernes sædvanligvise positive måde at respondere på undervisningen, og lærernes gode klasseledelse, får undervisningen til at falde i
hak og lykkes."
-