Skolekort til gratis bustransport udstedes i samarbejde med Sønderborg Kommune. Tilbuddet om skolekort skal fra skoleåret 2020/2021 i højere grad følge folkeskolelovens kriterier for afstand mellem hjem og skole, som er:

  • 0. – 3. klasse skal have en afstand mellem hjem og skole på mere end 2,5 km
  • 4. – 6. klasse skal have en afstand mellem hjem og skole på mere end 6 km
  • 7. – 9. klasse skal have en afstand mellem hjem og skole på mere end 7 km
  • 10. klasse skal have en afstand mellem hjem og skole på mere end 9 km

Alle udgifter til transport i forbindelse med erhvervspraktik og brobygning afholdes af elev/forældre.