Lejrskoler er en tværfaglig aktivitet, der indgår som en integreret del af undervisningen. Ved lejrskoler forstås ture væk fra skolen med én eller flere overnatninger.

 

Klassetrin Destination Varighed, maksimalt
Børnehaveklasse I nærområdet 2 dage – 1 overnatning
Enkelte klasser 1.-3. klasse I nærområdet 2 dage – 1 overnatning
4. eller 5. eller 6. klasse Et sted i Danmark, fx Rømø, Silkeborg, madlejr etc. 5 dage – 4 overnatninger
7. klasse Bornholm eller et andet sted i Danmark 6 dage – 5 overnatninger
8. klasse København eller
Udlandstur*
3 dage – 2 overnatninger
5 dage – 4 overnatninger
9. klasse København eller
Udlandstur*
3 dage – 2 overnatninger
5 dage – 4 overnatninger
10. klasse Introtur i nærområdet
København
Udlandstur
3 dage – 2 overnatninger
4 dage – 3 overnatninger
6 dage – 5 overnatninger

*I 8. – 9. klasse kan samme klasse kun tage til udlandet én gang.

 

Finansiering af lejrskoler

Lejrskoler er forældrefinansierede bortset fra lærertimer, evt. vikarudgifter, evt. erstatningsfridage samt dagpenge/diæter. Dette vil sige, at forældrebetalingen dækker rejse- og opholdsudgifter for eleverne og de deltagende lærere. Hvis der er behov for at have en ekstra voksen med som støtte for en elev, betaler skolen for denne voksen.

Penge optjent eller opsparet i klassekassen reducerer forældrebetalingen. Det vil sige, at indtjente beløb ikke kan lægges oven i den maksimale pris for lejrskolen. Midler søgt ved f.eks. fonde, EU eller lignende kan derimod lægges oven i lejrskolens pris.

Lejrskolernes budget skal holdes indenfor nedenstående ramme:

Børnehaveklasse til og med 3. klasse Mdl. skolepenge x faktor 1
4.-5. klasse Mdl. skolepenge x faktor 2
6.-7. klasse Mdl. skolepenge x faktor 2,5
8.-9. klasse i alt Mdl. skolepenge x faktor 4
10. klasse Mdl. skolepenge x faktor 5