På Privatskolen Als er lektier både en naturlig og vigtig del af skolegangen. Vi mener, at lektier er værdifulde på mange niveauer, fordi lektier

  • træner og internaliserer stof fra undervisningen, så indlæringen styrkes og fæstner sig
  • udvikler elevernes ansvarlighed og pligtetik
  • forbereder eleverne til et senere videregående uddannelsesforløb, der kræver stor indsats og selvdisciplin for at lykkes
  • sikrer at eleven får det største udbytte af undervisningen og skolegangen ved at møde velforberedt

Som elev på Privatskolen Als bør man som tommelfingerregel derfor afsætte 5-10 timer om ugen til lektier, naturligvis afhængigt af klassetrin. Lektierne omfatter både mundtligt og skriftligt hjemmearbejde.