Hver fredag er der fælles morgensang for 0.-6. klasse i det første frikvarter, og hver mandag for 7.- 10. klasse. Vi synger to sange, som kan være kendte klassikere eller helt nye, akkompagneret af klaver eller trompet. Er vi heldige, er der en klasse, der vil spille et stykke musik, som er blevet indøvet i musiktimerne, og jævnligt er der nye elever, som bydes velkommen af forsamlingen. De større elever har på skift ansvar for morgensangen og vælger ofte at holde et lille oplæg om f.eks. en nylig lejrskole eller et aktuelt emne. Elevrådet har af og til et indslag, og måske er der en fælles besked til alle fra lærerne eller skolelederen.

Morgensangen er et vigtigt samlingspunkt i skolens liv. Vi hilser på hinanden, synger og griner med hinanden og anerkender dem, der har lyst til at vise noget frem for kammeraterne. Det giver både et stærkt fællesskab og kulturel dannelse.