At tage en 10. klasse på Privatskolen Als er en rigtig god mulighed for dig, som har brug for et modningsår og samtidig ønsker faglige udfordringer, eller som endnu ikke er fagligt klar til et gymnasialt eller andet uddannelsesforløb.

På Privatskolen Als er formålet med det 10. skoleår, at du skal gennemgå en mærkbar udvikling både menneskeligt, fagligt og dannelsesmæssigt – en udvikling som både kvalificerer dig til et videre uddannelsesforløb inden for primært de gymnasiale ungdomsuddannelser og som giver dig styrke og robusthed.

 

Vi tilbyder dig:

 • Et trygt undervisningsmiljø
 • Faglig opkvalificering
 • Udfordringer og masser af gode oplevelser
 • Afklaring mht. videre uddannelse

 

Til gengæld forventer vi af dig:

 • Engagement og godt humør
 • En stor og stabil arbejdsindsats
 • At du følger skolens regelsæt og anvisninger
 • At du udnytter dine evner bedst muligt

 

Undervisningen i 10. klasse

I 10. klasse er der 32 lektioner om ugen à 45 minutter.

Undervisningen i 10. klasse varetages af et fast team af lærere, som alle har mange lektioner i din klasse. Det giver overskuelighed og tværfaglighed, ligesom du og dine lærere hurtigt lærer hinanden at kende.

Undervisningen indeholder følgende fag med det anførte gennemsnitlige lektionstal per uge:

 • Dansk: 7 lektioner
 • Matematik: 6 lektioner
 • Engelsk: 4 lektioner
 • Tysk: 4 lektioner
 • Fysik/kemi: 4 lektioner
 • Livsduelighed og dannelse: 3 lektioner
 • K-fag: 2 lektioner
 • Idræt: 2 lektioner

Erfaringer viser, at de elever, der virkelig udnytter 10. klasse ved at arbejde målrettet og seriøst med de stillede opgaver, både opnår høj studieparathed og fine resultater i såvel 10. klasses prøverne som sidenhen på ungdomsuddannelserne.

Prøver og eksamener

Det er vigtigt, at 10. klasse bliver et lærerigt år på mange måder. Det skal være et arbejdsår, hvor du får udvidet din faglige kunnen, og der skal arbejdes målrettet og målbevidst frem mod 10. klasse-prøverne. Vi forbereder dig til at aflægge de obligatoriske FP-10 prøver i dansk, engelsk, matematik, tysk og fysik/kemi.