Formand

Thomas Biering-Nielsen

Hej, mit navn er Thomas og jeg genopstiller til valg til skolebestyrelsen.
Min personlige tilgang for deltagelse i skolebestyrelsen er, at jeg som engageret forældre kan medvirke til at skolens vision og udviklingsplan bliver til virkelighed hurtigst muligt, og samtidigt have 1) bedst mulige forhold i hverdagen for elever og lærere, 2) fagligt læringsmiljø i top sammenlignet med omkringliggende skoler, og 3) sker uden uventet økonomisk belastning for skolens familier.
Som valgt bestyrelsesmedlem er jeg forældrenes repræsentant, og jeg går gerne i dialog om forslag til indsatsområder, der kan viderebringes og tages op i bestyrelsesmøderne.
I den seneste valgperiode har jeg fungeret som tovholder i udvalget for ekstern formidling og fundraising til realisering af skolens udviklingsplan.
Netop fundraising står nu ved en interessant milepæl, da vi med købet at Linde Alle 7 har fået bygningsmassen på plads til skolens udvikling, og kan fokusere indsatsen på indhold og udvikling af læringsmiljøer med personale og elever.
Jeg ser frem til videreudvikling af vores skole, og jeg håber på jeres opbakning til at fortsætte…
De hurtige…
Navn:
Thomas Biering-Nielsen
Privat:
42 år. Gift med Marie-Louise.
Far til Josefine i 3AA og Sebastian der er indskrevet til skolestart 2023.
Professionelt:
Ansat ved Danfoss Gruppen siden 2004 med forskellige stillinger indenfor drift, udvikling af driftsmodeller, kunde- og leverandørsamarbejder, projektdeltagelse og -ledelse samt kompetenceudvikling af medarbejdere.
Seneste stillinger:
2021-xxxx Director, Sales Excellence i Danfoss Drives
2016-2021 Director, Global Supply Chain Planning i Danfoss Drives linkedin.com/in/thomas-biering-nielsen

 

Bestyrelseshistorik: Medlem af bestyrelsen siden 19. august 2020.

Næstformand
Forældrerepræsentant

Morten Due Szikszay Lunn

Jeg er 34 år, gift med Kinga. Sammen har vi to piger – Petra på 3 år, og Le på 6 år. Sidstnævnte går i
0.a.
Jeg har altid haft stor interesse i at ”være med” i de institutioner hvor mine børn har deres gang.
Derfor har jeg også været en del af forældrerådet i pigernes børnehave siden 2015 – og stadig er.
Til dagligt arbejder jeg hos Kontor Syd, hvor jeg startede i 2014. Her har jeg ansvaret for driften af
vores kundeservice, og skal derfor sikre at vores kunder – B2B og B2C – får bedst mulige oplevelse.
Jeg håber at kunne bidrage med både langsigtede, men også kortsigtede tiltag og jeg værdsætter
god kommunikation, samt gensidig respekt.

Forældrerepræsentant

Alexandra Redzkina Kristensen

Jeg er mor til Nicolai, som er lige startet i ny 0., og vi (Henrik og jeg som
forældre) er derfor helt nye her på skolen.
Jeg arbejder som læge, og lige nu er ansat på Odense Universitetshospital på
Neurologisk afdeling.
Bestyrelsesarbejde, administrativt arbejde og problemløsning er ikke
fremmede for mig.
Jeg stiller primært op, fordi jeg ikke kan lade være., idet jeg har overskud,
energi og lyst til at bidrage til skolens gode udvikling, til gavn for vores alles børn.
Det er vigtigt, at forældrene i Sønderborg og omegn kender til det skolen kan tilbyde, som et
alternativ til det kommunale tilbud. Jeg vil gerne bidrage til en god og effektiv kommunikation
internt og eksternt, samt gøre skolen endnu mere synlig i bybilledet. Jeg bidrager gerne med
tid, ideer, og realistiske må lsætninger for, hvordan skolen bliver fremtidssikret og fortsat
tilbyder godt miljø for børnene og de ansatte.

Forældrerepræsentant

Kristina Rose Provstgaard

Kristina er mor til to, og hendes ældste datter født 2009 går på skolen.

Arbejdsliv: Medejer af EME Hydraulic ApS, Sønderborg

Bestyrelseshistorik: Suppleant siden ultimo 2020. Bestyrelsesmedlem siden 11. august 2021.

Ledelsesrepræsentant

Morten Asmussen

Skoleleder

Ledelsesrepræsentant

Signe Bramsen

Pædagogisk leder – viceskoleleder

Ledelsesrepræsentant

Pia Grünfeld

SFO-leder

Medarbejderrepræsentant

Hanne Wrang Nielsen