Formand

Thomas Biering-Nielsen

Hej, mit navn er Thomas og jeg genopstiller til valg til skolebestyrelsen.
Min personlige tilgang for deltagelse i skolebestyrelsen er, at jeg som engageret forældre kan medvirke til at skolens vision og udviklingsplan bliver til virkelighed hurtigst muligt, og samtidigt have 1) bedst mulige forhold i hverdagen for elever og lærere, 2) fagligt læringsmiljø i top sammenlignet med omkringliggende skoler, og 3) sker uden uventet økonomisk belastning for skolens familier.
Som valgt bestyrelsesmedlem er jeg forældrenes repræsentant, og jeg går gerne i dialog om forslag til indsatsområder, der kan viderebringes og tages op i bestyrelsesmøderne.
I den seneste valgperiode har jeg fungeret som tovholder i udvalget for ekstern formidling og fundraising til realisering af skolens udviklingsplan.
Netop fundraising står nu ved en interessant milepæl, da vi med købet at Linde Alle 7 har fået bygningsmassen på plads til skolens udvikling, og kan fokusere indsatsen på indhold og udvikling af læringsmiljøer med personale og elever.
Jeg ser frem til videreudvikling af vores skole, og jeg håber på jeres opbakning til at fortsætte…
De hurtige…
Navn:
Thomas Biering-Nielsen
Privat:
42 år. Gift med Marie-Louise.
Far til Josefine i 3AA og Sebastian der er indskrevet til skolestart 2023.
Professionelt:
Ansat ved Danfoss Gruppen siden 2004 med forskellige stillinger indenfor drift, udvikling af driftsmodeller, kunde- og leverandørsamarbejder, projektdeltagelse og -ledelse samt kompetenceudvikling af medarbejdere.
Seneste stillinger:
2021-xxxx Director, Sales Excellence i Danfoss Drives
2016-2021 Director, Global Supply Chain Planning i Danfoss Drives linkedin.com/in/thomas-biering-nielsen

 

Bestyrelseshistorik: Medlem af bestyrelsen siden 19. august 2020.

Forældrerepræsentant

Daniel Æbelø Schulz

Mit navn er Daniel Schulz. Jeg er 34 år og har sammen med min kæreste Lisa Krusell, Isabella der går i 1 kl. på PSA og Alexander der snart fylder et år, hvorfor han endnu ”kun” er kommende elev på PSA.

Til dagligt arbejder jeg som leder i en servicevirksomhed der leverer ydelser og udlejer maskiner, til bygge- og anlægsbranchen.

Jeg er som person og i mit arbejde meget optaget af udvikling og entrepreneurship. Dette kunne jeg godt tænke mig at bidrage med i bestyrelsen på Privatskolen Als. Jeg mener at skolen (PSA) i de kommende år har behov for en bestyrelse der fortsat skal bakke op om/arbejde for skolens fysiske faglighed og ikke mindst dygtiggørelse af alle elever.

Forældrerepræsentant

Morten Due Szikszay Lunn

Jeg er 34 år, gift med Kinga. Sammen har vi to piger – Petra på 3 år, og Le på 6 år. Sidstnævnte går i
0.a.
Jeg har altid haft stor interesse i at ”være med” i de institutioner hvor mine børn har deres gang.
Derfor har jeg også været en del af forældrerådet i pigernes børnehave siden 2015 – og stadig er.
Til dagligt arbejder jeg hos Kontor Syd, hvor jeg startede i 2014. Her har jeg ansvaret for driften af
vores kundeservice, og skal derfor sikre at vores kunder – B2B og B2C – får bedst mulige oplevelse.
Jeg håber at kunne bidrage med både langsigtede, men også kortsigtede tiltag og jeg værdsætter
god kommunikation, samt gensidig respekt.

Forældrerepræsentant

Alexandra Redzkina Kristensen

Jeg er mor til Nicolai, som er lige startet i ny 0., og vi (Henrik og jeg som
forældre) er derfor helt nye her på skolen.
Jeg arbejder som læge, og lige nu er ansat på Odense Universitetshospital på
Neurologisk afdeling.
Bestyrelsesarbejde, administrativt arbejde og problemløsning er ikke
fremmede for mig.
Jeg stiller primært op, fordi jeg ikke kan lade være., idet jeg har overskud,
energi og lyst til at bidrage til skolens gode udvikling, til gavn for vores alles børn.
Det er vigtigt, at forældrene i Sønderborg og omegn kender til det skolen kan tilbyde, som et
alternativ til det kommunale tilbud. Jeg vil gerne bidrage til en god og effektiv kommunikation
internt og eksternt, samt gøre skolen endnu mere synlig i bybilledet. Jeg bidrager gerne med
tid, ideer, og realistiske må lsætninger for, hvordan skolen bliver fremtidssikret og fortsat
tilbyder godt miljø for børnene og de ansatte.

Forældrerepræsentant

Mette Stolberg Bojer

Mit navn er Mette Bojer er 44 år. Jeg er gift med Thomas og er mor til Elias 10 år i 3 a og kommende elev Daniel på 5 år. Jeg er født og opvokset i Sønderborg og er selv tidligere elev på skolen. Jeg har tidligere arbejdet indenfor den offentlige sektor og er nu selvstændig som statsautoriseret fodterapeut på 16 år. Jeg vil  bidrage med at videregive/ god kommunikation til forældre og samarbejdspartner, samt arbejdsindsats og ideer til at fortsætte den spændende udvikling skolen er i nu, som den meget gerne skal fortsætte med. Arbejde for at elever, skolens ansatte og forældre synes at Privatskolen Als er områdets bedste skole tilbud.

Ledelsesrepræsentant

Morten Asmussen

Afgående skoleleder og rådgiver

Ledelsesrepræsentant

Signe Bramsen

Konstitueret skoleleder, viceskoleskoler og pædagogisk leder

Ledelsesrepræsentant

Pia Grünfeld

SFO-leder

Medarbejderrepræsentant TR

Hanne Wrang Nielsen