Konfirmationsforberedelsen ligger i 7. klasse, og konfirmanderne undervises klassevis torsdag morgen. Forberedelsen forestås af sognepræster ved Christianskirken Ulla Elvira Hermann og Kjeld Claudi Rasmussen.

Konfirmandholdene består af en blanding af ”gamle” og ”nye” elever svarende til klasserne i den almindelige skoleundervisning. Grunden til, at der i konfirmationssammenhæng tales om nye og gamle elever er, at der fra 5. klasse er to spor på skolen. Derfor deles eleverne i to nye klasser, hvor der også optages helt nye elever. Eleverne konfirmeres sammen med deres gamle klasse af Ulla Hermann, mens de nye elever konfirmeres af Kjeld Claudi Rasmussen.

Blå Mandag afholdes førstkommende mandag efter, at alle er blevet konfirmeret.

 

Planen for konfirmation de kommende år

2020:

Gamle elever fra Privatskolen Als konfirmeres den 08.05.2020
Nye elever til Privatskolen Als konfirmeres den 03.05.2020

2021:

Gamle elever fra Privatskolen Als konfirmeres den 02.05.2021
Nye elever til Privatskolen Als konfirmeres den 30.04.2021

2022:

Gamle elever fra Privatskolen Als konfirmeres den 08.05.2022
Nye elever til Privatskolen Als konfirmeres den 15.05.2022

2023:

Gamle elever fra Privatskolen Als konfirmeres den 05.05.2023
Nye elever til Privatskolen Als konfirmeres den 30.04.2023

Konfirmationskalenderen kan også ses på Christianskirkens hjemmeside. På hjemmesiden omtales konfirmationsholdene som hhv. Privatskolen ”gamle” og Privatskolen ”nye”.