På Privatskolen Als er der tidlig skolestart. Den indledes med besøgsdage i november året før den egentlige skolestart. Under besøgsdagene screenes børnene motorisk, socialt og fagligt, og forældrene indbydes til et optagelsesinterview. I løbet af vinteren aflægger børnene flere besøg på skolen for at forberede den tidlige skolestart.

Den 1. marts begynder børnene i før-skoleprogrammet.

Før-skoleprogrammet og børnehaveklassen er for børnene et nyt fællesskab med nye regler, normer og former, hvor der bygges videre på det, børnene allerede har lært. Undervisningen skaber en god overgang med leg og læring fra børnehave til skolegang i 0. og 1. klasse.

Det sociale liv i klassen har meget høj prioritet. Alle skal være og føle sig trygge, og hver elev skal føle sig set, værdsat og som en del af fællesskabet.

I en atmosfære af god stemning og god tone vil året være fyldt med læring på alle planer. Målet er, at hver elev ved årets slutning vil være nysgerrig på og klar til nye tiltag og krav i 1. klasse.

 

Faglige færdigheder

Indholdet i undervisningen beskrives i en årsplan, der tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets fælles mål for børnehaveklassen:

  • Eleverne vil være i stand til at skrive og læse korte ord og sætninger, hvor bogstavernes lyde er i højsædet.
  • Den sproglige bevidsthed på dansk og engelsk skal vokse og udvikles. Engelske sange, rim og remser vil være en del af ordforrådet.
  • Tallene primært fra 1-10 vil være indlærte, og eleven kan antalsbestemme. Eleven kan arbejde med figurer, mønstre og geometriske former.
  • Naturen og årstiders skift er et dagligt indslag i undervisningen, så eleven kan grundlægge sin naturfaglige forståelse.
  • Eleven lærer sange, rytme, takt og at spille småinstrumenter. Den kreative dimension er integreret i al undervisning og styrkes i samarbejde med SFO.
  • Eleven kan forholde sig til det sunde liv. Det omfatter kropsbevidsthed, motorik og bevægelse som en del af hverdagen. Eleven kan færdes sikkert på skolen og i lokalområdet.

 

Fællesskab og tid til den enkelte

Fællesskabet opbygges gennem den daglige rytme med rundkredssamling, og opgaveløsning foregår både individuelt og i samarbejde med klassekammeraterne.

I praksis er elevernes dagligdag indrettet efter en velkendt struktur med samling, leg og læring, og skemaet indeholder specifikke skolefag som dansk, engelsk, musik, idræt og IT.

Der er et tæt samarbejde med lærerne i indskolingen, og i mange af timerne er der to lærere på undervisningen. Det betyder, at der er mere tid til den enkelte elev, som derved opnår kendskab til og tryghed ved flere voksne. Der tages ligeledes hånd om spise- og legesituationer, så børnene videreudvikler gode vaner og færdigheder.

Efter skoledagen er der en naturlig overgang til SFO, hvor barnet fortsat er i trygge rammer, imens det mødes af nye udfordringer i et spændende eftermiddagsprogram.