Bestyrelsen

Skolens bestyrelse består af fem forældrevalgte personer. I bestyrelsesmøderne deltager desuden skoleledelsen og medarbejderrepræsentanten.

Bestyrelsesarbejdet

Deltagelse i bestyrelsesarbejdet kan betragtes som et arbejde på lige fod med øvrige aktiviteter.

Men bestyrelsesarbejdet giver naturligvis på visse områder mulighed for større indflydelse.
Der afholdes ca. 10 bestyrelses- eller temamøder om året.

Ansvarsfordeling

Det er den forældrevalgte bestyrelse, der har det økonomiske og juridiske ansvar for Privatskolen Als’ daglige drift og de værdier, den indeholder. Det er bestyrelsens opgave at skaffe det økonomiske grundlag for skolens udvikling i relation til de udfordringer, der hele tiden stilles til en dynamisk skole i et samfund under forandring. Bestyrelsen ansætter skolens leder. Det øvrige faste personale ansættes af bestyrelsen efter indstilling fra skolelederen. Den pædagogiske ledelse ligger hos skolelederen. Skolelederen er ansvarlig for sine økonomiske dispositioner over for såvel bestyrelsen som ministeriet.