Computere i undervisningen

Brug af informations- og kommunikationsteknologi, ICT, indgår som en naturlig del af undervisningen på alle klassetrin. Skolen har indført politikken Bring Your Own Device, BYOD, fra 4. klassetrin. Det betyder, at elever fra 4. klasse og opefter skal medbringe egen computer. Skolen stiller via IT-platformen Office 365 de gængse IT-programmer til rådighed, ligesom der på alle klassetrin undervises i hensigtsmæssig brug af computerens muligheder.

Der er velfungerende WiFi overalt på skolen, og der kan skabes forbindelse til IT-tavlerne i klasserne via såvel trådløs som kablet forbindelse. Eleverne har adgang til printerfacilitet. Computerne lades op i elevskabene i frikvartererne og arbejder på batteri i undervisningen.

 

Computer Science

På Privatskolen Als arbejdes der i stigende grad med Computer Science (CS) på alle klassetrin. Vi råder over moderne, bærbare computere og i-pads i klassesæt. De mindste elever lærer CS via lærings-apps og programmering af enkle robotter. De mellemste elever arbejder med BBC micro:bit og programmer som Scratch, og de større elever arbejder bl.a. med blok- og tekstprogrammering med udgangspunkt i Fable-robotten.

Mobiltelefoner i undervisningen

Mobiltelefonen er et uundværligt redskab for alle og en naturlig del af dagligdagen. Ofte benyttes elevernes egne mobiltelefoner i undervisningen som arbejdsredskab til beregninger, opslag i elektroniske ordbøger eller til optagelse af billede eller lyd.

I indskolingen bliver mobilerne i elevernes egne tasker og smartwatches frakobles telefonen, så de fungerer som almindeligt ur i skole- og SFO-tiden.

På mellemtrinnet og i udskolingen skal mobilerne afleveres ved hver times begyndelse i enten slukket eller lydløs tilstand, hvis de ikke benyttes i undervisningen. Mobilerne opbevares i en fælles holder til mobiltelefoner.

Anden brug af mobiltelefoner i skoletiden

Privatskolen Als er et sted, hvor vi er sammen omkring såvel det faglige som det sociale, og vi ønsker, at eleverne i løbet af skoledagen koncentrerer sig om undervisningen og hinanden. Kontakten på mobiltelefon til andre kammerater må derfor holdes efter skoletid.

Der er generelt god kultur omkring brugen af mobilerne i forbindelse med frikvarterer og timerne, så eleverne udvikler social ansvarlighed omkring brug af mobiltelefoner.