På Privatskolen Als følger vi nøje elevernes faglige udvikling på alle klassetrin. Vi anvender en bred vifte af evalueringsværktøjer med hvert deres specifikke formål. Det kan f.eks. være stave- og færdighedsprøver i den daglige undervisning, der suppleres med mere omfattende prøver, som afdækker indlæringsgraden af gennemarbejdet stof. Der kan suppleres med de Nationale Tests, men oftest anvendes mere præcise testsystemer fra anerkendte forlag som f.eks. Hogrefe.

I 0. til og med 2. klasse giver skolen en udtalelse om den enkelte elev.

I 3. – 6. klasse gives der en bedømmelse for det faglige niveau samt arbejdsindsats. Der benyttes en skala fra 1-5 for fagligt standpunkt og a-e for arbejdsindsats. Ligeledes vurderes elevens sociale kompetence, der gennemgås ved skole/hjem-samtalerne.

de afsluttende klassetrin afvikles der mundtlige og skriftlige årsprøver på 8. klasse, mens 9. og 10. klasse gennemfører to skriftlige terminsprøver i samme form som afgangsprøverne.

På baggrund af evalueringen af såvel den daglige undervisning som terminsprøver udarbejder skolen en personlig standpunktsprotokol til eleven. Standpunktet indeholder en vurdering af elevens faglige niveau bedømt efter 7-trinsskalaen for elever i 7.-10. klasse samt en vurdering af elevens arbejdsindsats. Ved den efterfølgende skole/hjem-samtale indgår standpunktsprotokollen som en del af samtalegrundlaget.

7. og 8. klasse får karakterer i november og april, imens 9. og 10. klasse får karakterer i november, februar og april. I oktober og februar afholdes terminsprøver for 9. og 10. klasse, og det er muligt for læreren at knytte kommentarer til terminsprøvekaraktererne. April-karaktererne er samtidig de endelige årskarakterer, idet disse skal være givet inden de skriftlige afgangsprøver. Der suppleres med en bedømmelse af elevens arbejdsindsats.

Ved afslutningen af 9. og 10. klasse gennemfører alle elever skriftlige såvel som mundtlige afgangsprøver.