Privatskolen Als er et trygt og hyggeligt miljø for elever i alle aldre. Der er tæt kontakt mellem elever og personale, og der er fokus på elevernes trivsel, ikke mindst da vi anser god trivsel som et fundament for god indlæring.

Med jævne mellemrum foretages en undervisningsmiljøvurdering (UMV) og den efterbehandles med en handleplan.

december 2019

Elevtrivselsundersøgelse 2018/19

Skolepsykolog

Privatskolen Als er tilknyttet Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) under Sønderborg kommune,
som kan yde bistand og hjælp til elever med indlæringsvanskeligheder. Til skolen er der desuden knyttet en tale-hørekonsulent. Indstilling sker til PPR og bør helst ske så tidligt som muligt i skoleforløbet.

 

Skoletandlæge

Skoletandplejen varetages af Sønderborg Kommune. Eleverne vil efter behov enkeltvis blive indkaldt til klinikkerne.

Alle henvendelser vedrørende tider skal fortsat ske til klinikkerne.

 

Sundhedsplejerske

Alle undersøgelser foretages i konsultationen i Sundhedshuset bygning 2, Grundtvigs Allé 150.

Ordningen indebærer, at ressourcerne fordeles således, at der tages ekstra hensyn til børn og familier med særlige behov.

Fremover vil tilbuddet være:

0. klasse: Indskolingsundersøgelse
1. klasse: Højde- og vægtmåling
4. klasse: Sundhedssamtale
6. klasse: Synsprøve
8. klasse: Udskolingsundersøgelse

Udover undersøgelserne vurderer sundhedsplejersken i samarbejde med lærere på samtlige klassetrin, om der er behov for en særlig indsats i form af sundhedssamtaler, undersøgelser og sundhedspædagogiske aktiviteter.

Alle børn og forældre er velkomne til at kontakte Sundhedsplejen ved Sønderborg Kommune via telefon, mail eller åben konsultation.