Vikarer følger en af læreren udarbejdet undervisningsplan

Privatskolen Als har så vidt det er muligt faste vikarer tilknyttet til skolen. Vikarerne kan træde til, når en lærer er fraværende f.eks. på grund af kursus eller lejrskole og derfor ikke kan varetage undervisningen. Der vil i de fleste tilfælde være udarbejdet materiale til vikaren, så undervisningen i videst muligt omfang kan videreføres uden større afbræk. Normalt gives der ikke fri i forbindelse med en lærers fravær.