Godmorgen

Det er morgen på Privatskolen Als, og en ny skoledag er ved at begynde. De yngste elever er allerede tjekket ind i den hyggelige morgen-SFO fra kl. 6.30 og er nu på vej over skolegården til klasselokalerne. Imens følges skolepatruljen med skolelederen ud til porten i morgengryet.

Ved porten hilser skolelederen godmorgen til store og små, vender et par småting med nogle af forældrene, og måske er der en af de små elever, som giver et morgenknus. Fodgængerfeltet er travlt befærdet – godt at de dygtige elever på skolepatrulje hjælper alle sikkert over.

Som minutterne går, øges tilstrømningen af elever. Enkelte elever med svage cykellygter mindes lige om et snarligt batteriskift. Der former sig en hale af cyklister i skolegården. Alle er klædt i refleksveste og cykelhjelm. Med idrætslæreren forrest går turen nu ad cykelstierne hen til sportshallen.

Der er smil på alle ansigter. Det kan kun blive en god dag.

 

Dagens begyndelse

Da det ringer første gang, er det begyndt at stilne af. Den travle skolegård tømmes stille og roligt for elever, der gør klar til første time, og når klokken igen ringer kl. 8, er både elever og lærere allerede i gang med dagens program.

 

Leg, læring og koncentreret arbejde

Gennem åbne døre til klasselokalerne ses eleverne i fuld gang med timen, der typisk starter med en gennemgang af lektierne, før dagens faglige emne introduceres. Så begynder alle på opgaverne, og læreren er med det samme henne for at hjælpe et par elever i gang med den første udfordring. Som elev er det let at holde rede på timens gang, for planen er skrevet på tavlen ved timens begyndelse. Det er nemt at koncentrere sig i timen, for der er kun en hyggelig arbejdssummen og lavmælt tale fra dem, der arbejder sammen. Nogle hjælper hinanden i små grupper og sætter sig ved arbejdsbordene på gangen.

I aulaen er gulvet fyldt med talkort, for matematikken skal leges ind. I godt vejr trækker lærerne af og til eleverne med udenfor, så der kan øves samtaler på engelsk eller tysk ud fra små talekort. Før timen slutter, samles eleverne igen i klasserne og får samlet op på timens emne. Lektierne er lette at holde styr på, for dem skriver læreren på ugeplanen, der kan tjekkes derhjemme af både eleverne og deres forældre.

Frikvarter

I frikvartererne trækkes bordtennisbordene frem, og de større elever samles om spillet. De mindre elever tager overtøjet på og suser ud på legepladsen. Gårdvagten er allerede på plads og hjælper med en trøstende arm om skulderen, hvis knæet har fået en tur i asfalten, eller bolden skal hentes fra taget.
I skolens arena er fodboldspillet i fuld gang, hvis ikke lige der spilles rundbold, og legepladsens gynger er fuldt optaget.

Skoledagen

Så ringer klokken igen første gang, og elever og lærere trækker mod klasselokalerne, hvor undervisningen to minutter senere begynder præcist efter anden ringning.

Er det en af de dage, hvor der er kreative eller praktiske fag på skemaet, trækker eleverne over til fagfløjen og gør klar til musik, billedkunst, biologi, madkundskab, fysik eller håndarbejde. Er det sløjd eller idræt, det gælder, er det op på cyklen, og alle begiver sig i samlet flok til undervisningsstedet udenfor skolen.

I klasserne er bøgerne fremme, og computeren er taget ud af opladningen i elevskabet. Den elev, der skal præsentere sin besvarelse, har koblet computeren til projektoren og har nu klassens opmærksomhed.
I fysik/kemi-laboratoriet er alle trukket i kitler og er i gang med det første af dagens eksperimenter. Der undersøges, filmes og beskrives, og frikvarteret er der næsten ikke tid til.

Er der sprogtimer på skemaet, må man spidse ører, for her tales konsekvent kun tysk eller engelsk. På alle årgange er tyskundervisningen holddelt efter niveau, så her er der chance for lære noget sammen med kammerater fra parallelklassen.

 

Når skoledagen går på hæld

Ud på eftermiddagen slutter lektionerne efterhånden, og eleverne begiver sig hjemad, hvis de ikke venter på valgholdsundervisning eller elevrådsmøde. De mindre elever sidder i klassen med SFO-pædagogerne og får ordnet en halv times lektier, før de går over i SFOen. Her står den på masser af sjove og spændende aktiviteter, og snart summer skolegården igen af glade stemmer fra børn i fuld færd med Moon Cars, slackline og stylter.

Imens forbereder lærerne sig til næste dag og får afholdt de nødvendige møder, og stille og roligt overlades scenen til rengøringen. Sent på eftermiddagen slukkes lyset på kontoret – vi er klar til en ny dag i morgen.