Siden 1988 har Privatskolen Als markeret sig som stedet, hvor trivsel, faglig udvikling og kulturel dannelse er i højsædet. Fra en beskeden start er skolen over årene vokset til en skole med pt. 390 elever fordelt på alle klassetrin fra 0. – 10. Der er to spor på alle klassetrin, dog ikke 3. klasse, og der er tidlig indskoling for nye 0. klasses børn fra 1. marts. Skolens ambition er at blive fuldt tosporet med 22-23 elever i hver klasse. Til skolen er knyttet en velfungerende fritidsordning for elever i 0. til 3. klasse.

Privatskolen Als har sprogstart i engelsk fra 0. klasse, og som supplement til den obligatoriske musikundervisning tilbyder skolen musikundervisning i mindre grupper. Der undervises i alle obligatoriske fag med Folkeskolens afgangsprøver som mål, hvor IT er en naturlig og integreret del af undervisningen.

 

Skolen er et tilbud til forældre, der ønsker en skole, hvor undervisningen er på et højt fagligt niveau i et tæt samspil mellem kundskabsmeddelende og kreative fag i naturlig sammenhæng med samfundsmæssige og kulturelle traditioner og værdier. Der lægges vægt på, at eleverne tager et personligt medansvar for såvel egen læring som for det sociale fællesskab. Ligeledes vægtes et tæt og forpligtende forældresamarbejde højt.

Privatskolen Als er en fri grundskole, der er tilknyttet foreningen Danmarks Private Skoler. Skolen er ikke orienteret i nogen bestemt ideologisk retning, men vedkender sig kulturfællesskab med den danske folkekirke.

 

Grundoplysninger
Antal klassetrin på skolen: 11 (0-10. klasse)
Antal spor på skolen: Et spor i 3. klasse samt i 10. klasse.

To spor fra 0.-2. og 4. til 9. klasse.

Typer af tilbud efter skoletid: Skolen har egen SFO for klassetrin 0. til og med 3. klasse samt et tilbud til elever i 4. klasse.
Formand for skolebestyrelsen: Daniel Æbelø Schulz
Skoleleder: Signe Bramsen

 

Trivselsundersøgelser

Se seneste trivselsundersøgelse blandt skolens elever nedenfor.

Den grønne dagsorden

Som virksomhed tager vi aktivt del i arbejdet med grøn omstilling i vores virksomhedsdrift – og vi omsætter det til jobmuligheder for mennesker, som har brug for en ekstra håndsrækning.

Det sker i samarbejde med de sønderjyske kommuner, Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Tønder under overskriften ’Social inklusion i sønderjyske virksomheders grønne omstilling’.

Med hvert skridt vi tager, er vi med til at skabe viden om, hvordan vi kan arbejde mere grønt.

Samarbejdet er støttet af EU’s Socialfond og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.