Vision

Vi vil være Sønderjyllands bedste skoletilbud og skabe en skole i særklasse.

Mission

Vores mission er gennem skoleglæde kombineret med høj faglighed at ruste vores elever til bedst muligt at møde fremtidens udfordringer. Vi ønsker at bevare og udvikle en kultur, hvor elever, ansatte og forældre møder hinanden med gensidig respekt og tillid i handling og tale. Hjælpsomhed og godt humør er grundlæggende udgangspunkter for samværet. Dette giver god trivsel, højt selvværd og tryghed for alle skolens brugere.

Værdier

1. Anerkendelse

 • Vi respekterer andres holdninger
 • Vi lytter til hinanden
 • Vi tager hinanden alvorligt
 • Vi har et positivt livssyn og møder hinanden med tillid
 • Alle får klar besked

2. Faglighed

 • Vi fastholder og tiltrækker fagligt dygtige og engagerede medarbejdere
 • Vi har høje standarder for læringsmaterialer og læringsressourcer
 • Vi fokuserer på en positiv udvikling for den enkelte elev og medarbejder
 • Vi fastholder et højt efteruddannelsesniveau hos skolens ansatte
 • Vi er nysgerrige over for nye pædagogiske tiltag, men fastholde det, der virker

3. Ansvarlighed

 • Vi er en skole for alle
 • Problemer bliver taget op og tages alvorligt
 • Eleverne sætter sig mål og arbejder bevidst hen mod dem
 • Forældrene drager omsorg for, at eleverne er modtagelige for undervisning
 • Forældrene deltager aktivt i skolens liv

Målsætninger for Privatskolen Als

Privatskolen Als’ mål er, at:

 • give eleverne mulighed for gennem oplevelse og selvstændigt arbejde at øge deres lyst til indlæring
 • medvirke til at udvikle elevernes fantasi og kreativitet til styrkelse af den faglige indlæring og den personlige udvikling
 • opøve elevernes evne til selvstændig vurdering og stillingtagen
 • undervisningen stiler mod de afsluttende prøver, Folkeskolens Afgangsprøve og 10. kasseprøven
 • skabe et tæt samarbejde mellem skolen og forældrene omkring eleverne

STEM

I praksis opnår vi vores mål ved, at:

 • give eleverne en glad og tryg hverdag
 • lære eleverne at omgås hinanden på en hensynsfuld og positiv måde
 • give eleverne en undervisning der tilgodeser den enkeltes evner bedst muligt
 • klassekvotienterne er på maks. 22 elever fra børnehaveklasse til 9. klasse. Bestyrelsen kan dog dispensere fra elevantallet i klasserne
 • stille krav om et højt præstationsniveau for den enkelte elev
 • fremme den enkelte elevs ansvarsfølelse over for fællesskabet på skolen og i almindelighed
 • skabe sammenhæng i hverdagen både fagligt og socialt
 • lægge vægt på at børnene i hele skoleforløbet får en grundig og sikker indlæring i dansk, matematik, sprog samt natur- og orienteringsfag
 • forældrene deltager aktivt i skolens hverdag
 • give eleverne mulighed for medindflydelse på egen undervisning
 • tilbyde eleverne ekstra undervisning i musik fra 4. klasse
 • have tidlig sprogstart: engelsk fra 0. klasse og tysk fra 4. klasse