Vision

Vi vil være anerkendt som en skole i særklasse.

Motto: Byens bedste skole

Mission

Vores mission er gennem skoleglæde kombineret med høj faglighed at ruste vores elever til bedst muligt at møde fremtidens udfordringer. Vi vedligeholder en kultur, hvor elever, ansatte og forældre møder hinanden med gensidig respekt og tillid i handling og tale. Forældreengagement, hjælpsomhed og godt humør er grundlæggende udgangspunkter for samværet. Dette giver god trivsel, højt selvværd og tryghed for alle skolens brugere.

Værdier

1. Anerkendelse

 • Vi respekterer andres holdninger
 • Vi lytter til hinanden
 • Vi tager hinanden alvorligt
 • Vi har et positivt livssyn og møder hinanden med tillid
 • Alle får klar besked

2. Faglighed

 • Vi fastholder og tiltrækker fagligt dygtige og engagerede medarbejdere
 • Vi har høje standarder for læringsmaterialer og læringsressourcer
 • Vi fokuserer på en positiv udvikling for den enkelte elev og medarbejder
 • Vi fastholder et højt efteruddannelsesniveau hos skolens ansatte
 • Vi er nysgerrige over for nye pædagogiske tiltag, men fastholder det, der virker

3. Ansvarlighed

 • Forældrene engagerer sig og deltager aktivt i skolens liv
 • Vi er en skole for alle, der kan tilslutte sig vores værdigrundlag
 • Personalet tager ansvar for, at eleven trives i skolelivet
 • Vi tager ansvar for, at eventuelle problemer løses
 • Eleverne sætter sig mål og arbejder bevidst hen mod dem
 • Forældrene drager omsorg for, at eleverne er modtagelige for undervisning

Målsætninger for Privatskolen Als

Privatskolen Als’ mål er, at:

 • give eleverne mulighed for gennem oplevelse og selvstændigt arbejde at øge deres lyst til indlæring
 • medvirke til at udvikle elevernes fantasi og kreativitet til styrkelse af den faglige indlæring og den personlige udvikling
 • opøve elevernes evne til selvstændig vurdering og stillingtagen
 • undervisningen stiler mod de afsluttende prøver, Folkeskolens Afgangsprøve og 10. klasseprøven
 • skabe et tæt samarbejde mellem skolen og forældrene omkring eleverne

I praksis opnår vi vores mål ved, at:

 • give eleverne en glad og tryg hverdag
 • lære eleverne at omgås hinanden på en hensynsfuld og positiv måde
 • give eleverne en undervisning der tilgodeser den enkeltes evner bedst muligt
 • forvente at den enkelte elev yder sit bedste
 • fremme den enkelte elevs ansvarsfølelse over for fællesskabet på skolen og i almindelighed
 • give eleverne mulighed for medindflydelse på egen undervisning
 • klassekvotienterne i 0. – 6. klasse er på højst 22 elever, i 7. – 10. klasse højst 23 elever. I særlige tilfælde kan der dispenseres
 • skabe sammenhæng i hverdagen både fagligt og socialt
 • lægge vægt på at børnene i hele skoleforløbet får en grundig og sikker indlæring i alle fag
 • forældrene deltager aktivt i skolens traditioner og møder
 • have tidlig sprogstart: engelsk fra 0. klasse og tysk fra 3. klasse