Seneste nyt

Til

Elever

Forældre

Personale

 

Tirsdag den 12.maj 2020

Handleplan for genåbning af 6. – 10. klassetrin i uge 21.

På Privatskolen Als har vi udnyttet de nye retningslinjer og planlagt vores indsats med genåbning af skolen for 6. – 10. klasses elever.

De nye retningslinjer, som kræver 1 meters afstand fra elev til elev, giver os mulighed for at have eleverne i deres eget klasselokale med en passende bordopstilling. Således kan alle skolens elever rummes i stamlokalerne. Den hidtidige løsning med delte klasser på ny 0. til 5. klassetrin ophører, og klasserne lægges sammen igen.

Derfor er det planlagt, at 0. – 5. klasse genindtager deres eget klasselokale senest torsdag 14/5, hvorefter lærerne fra 6. – 10 kan forberede klasselokalerne fredag 15/5.

Vi vil i uge 21 have fokus på at få de ældste elever sluset tilbage i skolen, få lært hygiejnerutiner og få genskabt det sociale sammenhold (men på afstand). Ugen vil derfor få karakter af at være en overgang til mere normal skolegang fra uge 22.

Uge 22 og frem til sommerferien

Tirsdag 19/5 gør vi status og har forhåbentlig fået tilsendt opdaterede retningslinjer for vores drift indtil sommer.

Det er forhåbningen, at alle klassetrin vender tilbage til et mere almindeligt skema og længde af skoledagen fra uge 22, men der må forventes alternative løsninger på flere fag, da skolens samarbejdspartnere på f.eks. idræt og sløjd ikke nødvendigvis er klar til at modtage vores elever. Også af den grund forbeholder vi os ret til at finde de løsninger, der kan lade sig gøre, ligesom undervisningen fortsat må betragtes som nødundervisning.

 

 

Venligst,

Morten Asmussen