Farvel til skoleleder Morten Asmussen

7. februar 2023

Privatskolen Als siger farvel til vellidt skoleleder Morten Asmussen

Siden 2017 har Morten Asmussen været skoleleder for Privatskolen Als og været stærkt medvirkende til den udvikling skolen er gennemgået i de seneste år.

I samarbejde med bestyrelsen har Morten Asmussen ledet skolen og skolens personale i retning af visionen om at Privatskolen Als skal være et stærkt STEM* undervisningsmiljø og have et generelt højt fagligt niveau. Samtidigt er det tilstræbt at vedligeholde og videreudvikle en skolekultur med læringsglæde, trivsel og ikke mindst gensidig respekt imellem elever, personale og familier.

En lang række mål for udviklingen af Privatskolen Als er opnået og derfor har Morten Asmussen ønsket at give stafetten videre til en ny skoleleder.

Thomas Biering-Nielsen, der er formand for bestyrelsen 2022/2023, udtaler:

”På vegne af bestyrelsen, siger jeg tak for indsatsen til Morten. Der har helt sikkert været både gode og svære stunder i årerne som skoleleder og den udvikling skolen er gennemgået. Morten har gjort et solidt stykke arbejde i at realisere planerne og formået at fastholde blikket på visions kerneelementer igennem årerne.

Set fra skolens side havde vi gerne set Morten fortsætte som skoleleder, men respekterer samtidigt Mortens ønske og anerkender at der er bidraget med stort engagement og virkelyst i den tid der har været. Samtidigt skal det også tilføjes at det nuværende sted i skolens udvikling, er et velvalgt sted at skifte skoleleder – og et udtryk for Mortens engagement i skolens udvikling. Tak til Morten for indsatsen og de bedste ønsker for fremtiden.”

Fra d. 6. februar er Signe Bramsen, viceskole- og pædagogisk leder, indsat som konstitueret skoleleder, og Morten Asmussen fungerer som rådgiver og afgående skoleleder.

Øvrig ledelsesstruktur, administration og undervisning fortsætter uændret.

STEM = Science, Technology, Engineering & Mathmatics